Breaking News
0 comments, 19/06/2018, by Redem Kono

Pancasila merupakan ideologi rasional yang mampu menembus pelbagai konsep hidup baik yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang darinya dapat dijadikan rujukan kolektif-rasional hidup bersama. Read more...

0 comments, 29/08/2017, by Redem Kono

Ancaman terbesar terorisme bukan hanya terletak pada aspek serangan fisik, tetapi justru serangan propaganda ideologi yang secara massif dapat mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat. Read more...